Jak je to opravdu s platy cizinců v České republice

Určitě i vás by zajímalo, jak je to vlastně s cizinci a jejich platy u nás v České republice . Za prací zde jezdi hlavně ti občasné zemí, které na tom nejsou zrovna nejlépe po ekonomické stránce. Jedná se hlavně o Ukrajinu, Rumunko nebo Bulharsko. Možná že i pro vás, jako občany České republiky, bude překvapením to, že si rumunští dělníci u nás vydělávají nad rámec průměrné mzdy, kterou by dostal obyčejný český občan. Dá se tedy říct, že jsou mnohem lépe placeni než my.
české peníze
Nejlépe platově ohodnoceni jsou pracovníci, kteří jsou německými státními příslušníky. Za nimi jsou hned slovenští občané. Jen o několik stokorun jsou na tom hůře Rusové nebo Rumuni. Mezi nejhůře placené se řadí ti, kteří mají národnost vietnamskou nebo ukrajinskou. Pokud bychom měli srovnat manuální profese s nemanuálními, pak jsou na tom nejlépe rumuni. Takový pracující čech v kanceláři si vydělá maximálně 35 tisíc korun.
Průměrný český občas si bez ohledu na zaměstnání vydělá kolem 30 tisíc.
Je jasné, že přesná výše mzdy se odvíjí od pracovního zařazení nebo oboru. Hodně ale záleží také na společnosti, kde daný zaměstnanec pracuje. Ti občané, kteří jsou z východu, jsou zaměstnání hlavně na manuální práce. Ti, kteří jsou z části západní, se uplatňují spíše ve funkcích vyšších.
žena na dvoutisícovce
Pokud bychom hovořili o zaměstnávajících společnostech, je zde velmi podstatný jejich původ a hlavně také území státu. Pokud budete například zaměstnáni u německé firmy a to v jejím domovském státě, jistě bude váš příjem mnohonásobně vyšší, než kdybyste pracovali u společnosti, která má pobočku v České republice. Pravidlem je dokonce i to, že zahraniční společnosti na těch postech, které jsou vyšší, zaměstnávají hlavně své lidi. Pro cizince je tedy daleko obtížnější se na danou pozici vypracovat a ukázat tak všem, že na to mají.