Jak je důležitá reklama v podnikání

Dobře zvolená a promyšlená propagace činnosti řemeslníka či obchodníka je z velké části klíčem k úspěchu v podnikání. Každý podnikatel, který si tvoří reklamu, chce, aby se ta jeho nějak odlišovala od konkurence, aby zvýraznila hodnotu reklamovaných výrobků nebo služeb. A aby měla tu sílu přimět současné i budoucí zákazníky k nákupu.
Podnikatel by měl velmi dobře zvážit její obsah, aby byla jasná, obsahovala známé výrazy a nepůsobila dvojsmyslně. Také by měla být pochopitelná a snadno zapamatovatelná, měla by vyvolat zájem, přestože jsme denně vystaveni nespočtem reklam ze všech stran. To, že byla přijata a pochopena, si podnikatel snadno ověří nákupem zákazníky.
světelné reklamy
Ve spoustě zemí na světě je reklama regulována právním systémem. Týká se většinou některých výrobků, jako např. cigarety, zbraně, léky, alkohol nebo využívání malých dětí v reklamě. Česká republika je vzhledem k ostatním zemím dost benevolentní, ale i u nás platí nařízení o zákazu používání podprahových, klamavých a skrytých reklam. Dle evropských směrnic je povolena reklama srovnávací.

Koncové zákazníky lze oslovit reklamou, např.:


–          v tištěných novinách, časopisech
–          v rádiu
–          v televizi
–          plakáty na různých kulturních, sportovních akcích
–          letákem vhozeným do schránky
–          na billboardech
–          světelné reklamy, např. na domech
–          na různých serverech internetu
–          na vlastních webových stránkách firmy
–          společenským setkáním při prezentaci nějakého výrobku
–          událostí, při které se otevírá nový obchod
–          na veletrzích
–          ve stáncích při příležitosti kulturních akcí
–          na závodních autech
–          na dresech sportovců
–          na firemních autech

rezavá reklama

Také jde o to ve správný čas vystihnout změnu na trhu zboží nebo služeb a zareagovat na to. Např. je módní tzv. retro nábytek, tak si třeba starožitník zaplatí půlstránkovou reklamu v časopisech o bydlení. Podpořit prodej právě reklamou je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak přilákat nové zákazníky. Potom už jenom stačí být poctivý a reklamě dostát. Podnikatel si tak udrží stávající zákazníky a získá nové.