Historie internetu

V současné době má internet v domácnosti skoro každá rodina. Využíváme internet každý den. Položili jste si někdy otázku, jak to začalo?
Internet patří mezi největší vynálezy v dějinách lidstva. Nejsrovnatelnější je přirovnání k vynálezu knihtisku.
psaní na pc
Prvotní impulz pro vznik internetu je prvotní umělé družice Země sovětský Sputnik 1, který byl vypuštěný v roce 1957. To se vůbec nelíbilo Spojeným státům americkým. V té době panovala studená válka a nebylo žádoucí zaostávat v kosmických a potažmo vojenských technologiích. Proto v roce 1958 založilo ministerstvo obrany USA agenturu ARPA, která podporovala nové technologie a to především v oblasti počítačových technologií a komunikací. V projektu Arpa vzešli neformální skupiny výzkumníci a programátoři, které bychom dnes pojmenovali jako hackeři.
 

ARPANET

Počátkem šedesátých let vzniká síť zvaná jako ARPANET. Tato síť byla ovšem nedokonalá a vyžadovala zdokonalení. Byl vypsaný tender na zdokonalení sítě.
Síť ARPANET se rozšířila do akademického i univerzitního prostředí po celých spojených státech. V létě 1973 získává mezinárodní charakter, když se přidaly dvě evropské univerzity.

V polovině sedmdesátých let začínají vznikat také jiné sítě jako například ALOHAnet nebo CYCLADES. Tyto sítě, ač založené na stejných principech spolu nemohly navzájem komunikovat.
V roce 1973 začali Bob Kahn a Vint Cerf pracovat na tom, aby se sjednotily protokole paketových sítí. Tito dva muži jsou označováni jako otcové Internetu.
Ve světě dochází ke komerčnímu využití internetu od roku 1991. Samotnou službu Word Wide Web neboli WWW vynalezli v Evropě v ženevském Centru jaderného výzkumu CERN.
výběr v tabletu
Samozřejmě v Československu jsme si na internet ještě museli počkat. Oficiálně byl český internet spuštěn 13. února 1992 na pražském ČVUT. Podmínky byly dosti spartánské, nicméně v této oblasti dochází k rychlému vývoji.

Posted in Nezařazené