Chvátat se nevyplácí

Spěchat se nemá, a to platí hlavně tam, kde by mohlo dojít k nenapravitelné situaci. Každý, kdo řídí vozidlo, by měl dodržovat několik hlavních zásad a hlavně být ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu .
Jízdu jako takovou ovlivňuje několik okolností. Kromě toho, že vozidlo, které se pohybuje po pozemní komunikaci, by mělo být po technické stránce naprosto v pořádku, je důležitým faktorem řidič, tedy osoba sedící za volantem a zodpovídající za řízení vozidla.
řidič vozu.jpg
Pokud jste rozrušeni nebo v ne příliš dobrém psychickém stavu, raději za volant vůbec nesedejte. Stejně to platí i v případě, že se necítíte po fyzické stránce zrovna nejlépe, jste pod vlivem léků nebo máte spánkový deficit. Řízení by se také měly vyhýbat osoby agresivní nebo lidé, kteří už vzhledem ke svému věku by tuto činnost už vůbec vykonávat neměli. Statistiky hovoří o tom, že více jak devadesát procent nehod je způsobeno vinnou toho, kdo vozidlo řídil. Dalším faktorem, který běžný člověk bohužel nijak ovlivnit nemůže, je pak stav pozemní komunikace, počasí a viditelnost. Právě s ohledem na tyto nepříznivé podmínky by měla osoba vlastnící řidičské oprávnění umět jízdu dané situaci přizpůsobit a umět včas reagovat na případné změny.
motocyklista na cestě.jpg
Během jízdy se věnujte plně řízení a nerozptylujte se ničím ze svého okolí a hlavně se při řízení nevěnujte telefonování. Jízdu přizpůsobte dané dopravní situaci a schopnostem auta, které řídíte, řiďte se povolenou rychlostí a při delších trasách dodržujte pravidelné přestávky na odpočinek. Ono někdy pět minut ušetřeného času nestojí za několikatýdenní pobyt v nemocnici. Své chování směřujte vlídným směrem, snažte se nenechat vyprovokovat a berte v úvahu, že na silnici nejste sami, pohybují se tam cyklisté a chodci.