Spánková apnoe naprosto změní fungování vašeho organismu


Mnozí z vás svému chrápání nevÄ›nují dostateÄnou pozornost. PÅ™itom bÄ›hem noÄního chrápání může docházet k zástavÄ› dechu až na nÄ›kolik sekund. Dostavuje se takzvaná spánkové apnoe. Jak na to může reagovat váš organismus? Vlivem mÄ›lkého dýchání a zástavám v dýchání bÄ›hem noci se krev pÅ™estane dostateÄnÄ› okysliÄovat. Důsledkem toho může dojít k poÅ¡kození orgánů, které jsou na nedostatek kyslíku nejcitlivÄ›jší. Jde pÅ™edevším o srdce, cévy a mozek. Je nejvyšší Äas obrátit se pro pomoc k odborníkům. Kontaktujte vynikající soukromou ORL kliniku LENTE v Plzni.

Vyšetříme vás a pomůžeme

Co se pÅ™i spánkové apnoi vlastnÄ› dÄ›je? Spánková apnoe spoleÄnÄ› s chrápáním totiž vytrhne chrápajícího z hlubokého spánku do mÄ›lkého. Důsledkem toho je pak druhý den ÄlovÄ›k nervózní, unavený, má problémy s koncentrací i pamÄ›tí. A problémy se jen Å™etÄ›zí. Nevyspalý ÄlovÄ›k zaÄne mít problémy s usínáním za volantem, Äímž ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní úÄastníky silniÄního provozu. To vÅ¡e je pouhý zaÄátek spánkové apnoe. “Za rohem†Äekají další, mnohem vážnÄ›jší hrozby. Kontaktujte nás!

Posted in Nezařazené