Kolik palet a jakou hmotnost nákladu lze přepravit nákladními automobily


Dřevěné palety se vyrábí v mnoha různých provedeních a neexistuje žádná celosvětová jednotící norma, která by upravovala a nařizovala výrobcům jejich standardní rozměry. Přesto se lidé snaží tyto výrobky uvádět na trh tak, aby je bylo možno efektivně používat při přepravě zboží v kontejnerech a na korbách nákladních automobilů. Nejčastěji využívaným typem palet jsou tzv. Europalety.
vysokozdvižný vozík a pracovník.jpg
Europaleta je certifikovaný výrobek, jehož plošné rozměry jsou 80 x 120 cm. Tomuto obdélníku se také přizpůsobuje jejich počet v ukládání do návěsů a valníkových souprav, které je pak přepravují na dlouhé vzdálenosti. Přeprava zboží ukládaného do palet nákladními automobily je pouze jedním ze segmentů přepravy, je však ve srovnání s lodní a vlakovou dopravou nejvyužívanějším typem. Certifikovaná paleta má poměrně překvapivě velmi vysokou úroveň nosnosti, která přesahuje 2000 kg.

Typy nákladních vozů

· Standardní návěs– jeho nosnost je přibližně 25 tun, pojme 90 krychlových metrů nákladu a celkem do něj naložíte 33 Europalet.
· Lowdeck – prodloužený návěs, co do výšky pojme celkem 100 kubíků nákladu, při shodné nosnosti jako u standardního typu. Stejně tak se shoduje počet přepravovaných palet.
· Frigo – tyto návěsy pojmou o jednu paletu více, ovšem s nižší nosností o dvě tuny, než oba předchozí typy. Objem „Friga“ je 90 kubických metrů.
Valníkové soupravy– první možností je vozidlo s 60 kubickými metry a valníkem o stejném objemu, kde se jak do valníku, tak na vozidlo vejde celkem po 19 Europaletách. Celková nosnost soupravy je 24 tun (vždy po 12 tunách).
vysokozdvižný vozík ve skladu.jpg
Druhým typem valníkových souprav je náklad na vozidle s objemem 58 kubíků a náklad na valníku 62 kubíků, přičemž celková tonáž činí 2 x 12 tun. Vozidlo pojme 17 a vlek 21 Europalet.
Speciálním typem souprav je tzv. norská souprava, kde se na vozidlo vejde 15 a na valník 21 kusů a celková nosnost je 33 tun (valník 18 tun a vůz 15 tun).