Alzheimer centrum aneb péče poskytována s láskou

Co je Alzheimer neboli Alzheimerova choroba? Toto onemocnění prvně bylo popsáno v roce 1907 německým lékařem Aloisem Alzheimerem. V té době se jednalo o velmi vzácnou nemoc. V současné době tímto onemocněním trpí více jak sedm miliónů lidí po celé Evropě.

diagram mozku

I když se jedná o závažné onemocnění, které postihuje zejména jedince ve starším věku, je nutné myslet na prevenci již v mladém období. Alzheimerova choroba je onemocnění mozku. Tato nemoc se vkrádá postupně, neboť první příznaky nemusí být zřetelné. Typickým varovným signálem je, že jedinec začíná mít neobvyklé problémy s pamětí, kdy má značné výpadky, chová se dezorientovaně, má problémy v komunikaci a s vyjadřováním, může bloudit i ve vlastním domě apod.

hodná ošetřovatelka

Příčina způsobující toto onemocnění není však doposud objasněná. Viníkem může být hned několik faktorů, mezi které odborníci řadí vliv vnějšího prostředí, porucha či snížená imunita, vir apod.

Za nejvýznačnější faktor je považován především vyšší věk a nárůst onemocnění s věkem rapidně stoupá. Z neznámé příčiny se mozkové buňky začínají poškozovat po 65. roce u každého dvacátého člověka a po 80. roce je tomu již u každého pátého jedince. Výjimkou nebývají ani mladší lidé, kteří trpí Alzheimerovou chorobou.

stařecká demence

I když určitou roli má i dědičnost, nicméně lze efektivně již v mladém věku se snažit předejít oněmocnění v rámci prevence. Trénovaný mozek je tak vůči nemoci více odolnější.

Vzhledem k tomu, že je nutno s touto nemocí zkrátka bojovat nejen za pomoci lékařské péče, neboť v pozdějším stádiu člověk není schopen se sám o sebe postarat. Přestává být soběstačný. Pomoc se nabízí a lze využít Alzheimer centrum, kde se tak dostane láskyplné péče každému klientovi.

Díky tomuto ojedinělému konceptu, které Alzheimer centrum nabízí a poskytuje, je zajištěna odborná péče takto nemocným pacientům.